Home » Circuite turistice, Promovare Turistică

Vacanță în Neamț: Traseul II – Târgu Neamţ – Pipirig – Poiana Largului

18 April 2016 0 Comentarii
Vacanta in Neamt Traseul 02 - Harta Baţi mai întâi la porţile Cetăţii Neamţ şi te întorci în timp, printre boieri, domniţe şi plăieşi, apoi cobori şi te îndrepţi  hotărât către biserici vechi, deopotrivă  înfloritoare în trecut ca şi acum, şi te bucuri de aerul şi liniştea mănăstirească, îţi aminteşti cum arată un zimbru sau îl vezi acum pentru prima oară, mai treci prin sate de munte, cu case mai noi sau mai bătrâneşti, te abaţi din drum să vezi unde a slujit părintele Iustin, cel de la Petru Vodă şi te îndrepţi apoi către răspântia drumurilor dintre Moldova, Transilvania şi Bucovina, de la Poiana Largului, să afli legenda Pietrei Teiului.

 

Durată traseu: 4-5 zile

Lungime traseu: 46 km şi poate fi parcurs cu autoturism, motocicletă, bicicletă

Cum ajungi la Târgu Neamţ: dinspre Bucureşti pe DN2 (E85) până la Bacău şi apoi pe DN15 şi DN15C; dinspre vestul ţării pe DN17B şi DN15B; dinspre Suceava pe DN 15C; dinspre Iaşi pe DN15B; cu trenul; prin aeroporturile Iaşi, Bacău, Suceava şi de acolo cu mijloace auto.

Unde se află: Cetatea Neamţ este în Târgu Neamţ (din centrul oraşului mergi la stânga prin faţa policlinicii); Muzeul etnografic Vasile Găman la 1 km dr. din DN15B; Mănăstirea Neamţ la 4 km dr. din DN15B; Rezervaţia de zimbri Dragoş Vodă şi Casa memorială Mihail Sadoveanu le găseşti pe drumul către Mănăstirea Neamţ; Mănăstirile Secu şi Sihăstria se găsesc la 4 şi respectiv 7 km st. din DN15 şi în continuare se află Schitul Sihla după cca. 5 km.

 

Obiective turistice:

 • Cetatea Neamţ, Târgu Neamţ
 • Casa memorială Veronica Micle Târgu Neamţ
 • Muzeul etnografic Vasile Găman
 • Rezervaţia de zimbri Dragoş Vodă
 • Casa memorială Mihail Sadoveanu
 • Mănăstirea Neamţ
 • Mănăstirea Secu
 • Mănăstirea Sihăstria
 • Schitul Sihla
 • Mănăstirea Petru Vodă
 • Stânca Piatra Teiului

 

Cetatea Neamţ, Târgu Neamţ

Apariţia şi existenţa sa sunt strâns legate de istoria locului, a cărei vechime coboară cu mai bine de şapte milenii în negura timpului, fiind construită de Petru I Muşat şi apoi, extinsă şi consolidată de Ştefan cel Mare. Face parte din categoria monumentelor medievale de valoare excepţională din România. Aici s-au scris importante pagini de eroism, cum a fost rezistenţa din cele 8 zile de furibund asediu otoman, condus de însuşi temutul sultan Mahomed al II-lea după bătălia de la Războieni (1476) ori gloriosul episod, scris cu propriul sânge, de doar 19 plăieşi, în faţa armatei polone conduse de Ioan Sobieski, în 1691. Info tel. 0733 981 798

 

Casa memorială Veronica Micle, Târgu Neamţ

În centrul vechi al oraşului Târgu Neamţ, Casa Veronica Micle constituie o preţioasă relicvă a veacului trecut, ce împleteşte imaginile vechii aşezări cu amintirea mereu vie a aceleia care, prin dragoste şi suferinţă, şi-a înscris pentru totdeauna numele alături de cel al lui Mihai Eminescu. Info tel. 0233 790 594

 

Muzeul etnografic Vasile Găman

În toată gospodăria meşterului Vasile Găman vei găsi dovezi ale talentului și îndemânării lui, începând de la poarta mare, pe care, așa cum spune el: ”am scris istoria neamului cu dalta, pentru știința tuturor trecătorilor”. Dragostea pentru tradițiile locuitorilor de pe Valea Ozanei s-a concretizat în realizarea unor colecții de unelte și obiecte casnice, blidare și măsuțe, costume vechi, pieptare și sumane, oale de toate felurile, instrumente muzicale, dar și monede vechi, icoane, cărți și hărți vechi și câte și mai câte valori. Vei găsi aici niște oameni primitori și bucuroși de oaspeți. Info tel. 0233 244 458

 

Rezervaţia de zimbri Dragoş Vodă

Cel mai mare animal de uscat din Europa, zimbrul, trăieşte din nou în această rezervaţie, după ce dispăruse din acest habitat încă din 1800. Sunt acum aici, un număr de 31 de exemplare, masculi şi femele, din care 25 sunt integraţi într-un program de creştere în semilibertate. Rezervaţia cuprinde şi toate speciile de animale specifice faunei carpatine, precum şi o floră la fel de reprezentativă. Info tel. 0233 206 002, 0233 206 001, 0233 251 061, www.vanatoripark.ro

 

Casa memorială Mihail Sadoveanu

Un interes deosebit îţi vor trezi obiectele de vânătoare şi pescuit, ilustrative atât pentru viaţa cât şi pentru opera scriitorului. Cu un ochi atent vei putea repera mobila veneţiană din sufragerie sau un scrin, vechi de peste o sută de ani, şi un impresionant pian vienez, la care au cântat George Enescu, Dinu Lipatti, Maria Tănase. Celor 1823 de obiecte care au aparţinut scriitorului li se adaugă şi 21 de manuscrise. Info tel. 0233 251 889

 

Mănăstirea Neamţ

Atestată documentar pentru prima dată în 1210, este recunoscută drept cea mai veche şi mai însemnată aşezare monahală din Moldova, şi a fost  ctitorită succesiv de Petru Muşat, Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare. Aici te aşteaptă cea mai mare şi mai veche bibliotecă mănăstirească, un inestimabil muzeu de artă bisericească şi un muzeu al tiparului. Încă din secolul al XIV-lea, tradiţiile cărturăreşti şi spirituale ale acestui aşezământ sunt legate şi de strălucita activitate a unei celebre şcoli de caligrafi şi miniaturişti, formaţi şi îndrumaţi de Gavriil Uric şi a unei tipografii organizate curând după 1500 care a sporit faima ortodoxiei. În biserica mare, cea mai frumoasă dintre cele înălţate de Ştefan cel Mare, se află şi o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pictată în anul 665 în Israel. Info tel. 0233 251 580, 0745 823 179

 

Mănăstirea Secu

Veche vatră monahală, mănăstirea îşi are începuturile legate de existenţa unui schit întemeiat aici în 1530, de sihastrul Zosima. Bisericuţa schitului a fost ctitorită de domnitorul Petru Rareş (1527-1546), apoi a fost rândul marelui vornic Nestor Ureche, tatăl cronicarului Grigore Ureche, să ridice aici, în 1602, o biserică nouă, precum şi o parte din acareturile trebuitoare vieţii de obşte. Întreg ansamblul, cu vizibile influenţe munteneşti, a fost refăcut apoi prin efortul obştii de călugări şi impresionează prin aspectul de fortăreaţă, prin frumuseţea unor odoare şi lucrări artistice, între care şi catapeteasma din lemn de tei, sculptată în stil baroc şi poleită cu aur. Info tel. 0233 251 862

 

Mănăstirea Sihăstria

Vei descoperi aici una din cele mai binecuvântate sihăstrii ale locului, în care s-au nevoit şi s-au rugat pustnicii retraşi de prin alte locuri. Aici, în Poiana lui Atanasie, episcopul Ghedeon de Huşi a ridicat în 1655 un schit, refăcut în 1824-1826, din piatră de râu şi cărămidă, prin strădania mitropolitului Veniamin Costache. Biserica nou înălţată atunci, a fost realizată în stilul clasic moldovenesc, iar iconostasul este sculptat în lemn de tei şi poleit cu aur. Info tel. 0233 251 896, 0233 251 897

 

Schitul Sihla

Aflat pe drumul forestier ce leagă satul Agapia de Mănăstirile Sihăstria şi Secu, Mănăstirea de la Sihla este un important punct de pelerinaj religios, în special datorită Peşterii Sfintei Cuvioasa Teodora, la care poţi ajunge prin partea de nord a Muntelui Sihla, pe o potecă tainică. Aici este locul unde, prin multe lacrimi, post şi rugăciune, Cuvioasa s-a nevoit ani de-a rândul. Pentru omagierea vieţii ei se povesteşte că a fost construit schitul Sihla în anul 1725. Info tel. 0744 513 879, 0743 961 818

 

Mănăstirea Petru Vodă

Este situată într-o poiană, la 5 km de DN 15B ce leagă ampla încrucişare de drumuri de la Poiana Largului de Târgu Neamţ. Deşi construită recent (1991), mănăstirea, realizată într-o manieră ce ilustrează multe din elementele stilului medieval, fiind singura cu pictură exterioară din judeţul Neamţ, a devenit de îndată un foarte căutat loc de pelerinaj. Info: manastirea @ petru-voda.ro., http://manastirea.petru-voda.ro

 

Stânca Piatra Teiului

”Înaltă de patruzeci de picioare, aşezată pe o temelie rotundă, potrivit tăiată, mulţi călători, ca şi mine, la întâia ocolire o vor lua de departe drept o clădire îndrăzneaţă, rămasă din străvechi vremuri, dar când te uiţi la aşezarea ei în şes, departe de mai mult de 500 de paşi de orice înălţime, când i-ai pipăit cu mâna cremenea dintr-o bucată, în crăpăturile căreia vremea a aruncat un fel de muşchi gălbui, rămâi tăcut şi mic în faţa măreţului uriaş; ai de-a face parcă cu una din stâncile scăpate din mâinile titanilor trăsniţi. La treizeci de picioare de la pământ, o muchie mai ieşită a stâncii alcătuieşte, ca un fel de cerdac deasupra căruia se înalţă creasta, puţintel încovoiată şi încununată de o mladă plecată de tei, care a dat pietrei numele lui, mai mult spre a o face să uite alt nume grozav, pe care ciobanii nu-l rostesc decât în şoaptă şi făcându-şi cruce ca buni creştini.” Alecu Russo

 

Program muzee: aprilie-septembrie: 10:00-18:00; octombrie-martie: 09:00 -17:00

 

Activităţi pe care ţi le sugerăm:

 • Cursuri de echitaţie, dresaj şi antrenament, spectacole şi concursuri sportive ecvestre, agrement şi turism ecvestru la Depozitul de armăsari Dumbrava, aflat la cca.10 km distanţă faţă de Târgu Neamţ.
 • În parcarea de la poalele Cetăţii Neamţ poţi vedea cum se modelează chipuri după personaje populare, de către meşterul popular Ionela Lungu; info tel. 0748 974 650
 • Drumeţii pe traseele marcate din Parcul Natural Vânători Neamţ, înscrierea în programele turistice oferite de Direcţia de Administrare a Parcului Natural Vânători Neamţ; info tel. 0233 251061, vanatoripark.ro
 • Poţi descifra tainele ţesutului sub îndrumarea meşterului popular Rodica Ciocârtău, la atelierul deschis la Pipirig; info tel. 0740 671 831

 

Evenimente la care te invităm:

 

mai: Înălţarea Domnului – hramul Mănăstirii Neamţ, 30 mai

iunie: Naşterea Sf. Ioan Botezătorul – hramul Schitului Sihla, 24 iunie

iulie: Zilele Cetăţii Neamţ, Târgu Neamţ

august: Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul – hramul Mănăstirii Secu, 29 august; Schimbarea la faţăhramul Schitului Sihla, 6 august

septembrie: Naşterea Maicii Domnului – hramul Mănăstirii Sihăstria, 8 septembrie

decembrie: Sărbători de iarnă – o serie de spectacole şi manifestări organizate în Târgu Neamţ şi comunele Vânători Neamţ şi Pipirig

 

Târgu Neamţ, cazare: Pensiuni: EDERA****, tel. 0233 251 901; STEAUA NORDULUI***, tel. 0233 790 995, www.steauanordului.bleu.ro; Hotel OZANA***, tel/fax 0233 791 807, [email protected]; Bungalow  LA CETATE***, tel/fax 0233 660 249.

Pipirig, cazare: Pensiuni: CASA AFETELOR***, tel. 0233 252 066, [email protected]; STÂNCA***, tel. 0745 455 699.

Poiana Teiului, cazare: Pensiuni: DOCHIA***, tel. 0744 697 045; TEIUL***, tel. 0746 709 494;  ELVI**tel. 0233 257 295; [email protected].

 

Cetatea Neamţ Casa memorială Veronica Micle Muzeul etnografic Vasile Găman
Rezervaţia de zimbri de la Vânători-Neamţ Casa memorială Mihail Sadoveanu Mănăstirea Neamţ
Mănăstirea Secu Mănăstirea Sihăstria
Mănăstirea Petru Vodă

 

Vezi posibilitati de cazare in Judetul Neamt

Scrie raspunsul tau!

Adauga comentariul tau mai jos, sau trackback de pe site-ul propriu. Poti deasemenea sa subscrii la comentarii via RSS.

Va rugam sa pastrati un limbaj civilizat. Fara obscenitati sau spam.

Poti folosi aceste tag-uri:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Acest site suporta Gravatar. Pentru a avea un avatar online inregistreaza-te pe Gravatar.