Home » Taxe de intrare la obiectivele turistice de pe teritoriul judeţului Neamţ

Taxe de intrare la obiectivele turistice de pe teritoriul judeţului Neamţ

Taxe privind vizitarea muzeelor şi caselor memoriale din structura Complexului Muzeal Judeţean Neamţ

 

Muzeul de Artă Eneolitică “Cucuteni” Piatra-Neamţ

– adulţi: 16 lei/pers

– grupuri adulţi şi studenţi*: 8 lei/pers

– preşcolari şi elevi: 4 lei/pers

 

Muzeul de Ştiinte Naturale Piatra-Neamţ

– adulţi: 16 lei/pers

– grupuri adulţi şi studenţi*: 8 lei/pers

– preşcolari şi elevi: 4 lei/pers

 

Muzeul de Artă Piatra-Neamţ

– adulţi: 16 lei/pers

– grupuri adulţi şi studenţi*: 8 lei/pers

– preşcolari şi elevi: 4 lei/pers

 

Muzeul de Etnografie Piatra-Neamţ

– adulţi: 16 lei/pers

– grupuri adulţi şi studenţi*: 8 lei/pers

– preşcolari şi elevi: 4 lei/pers

 

Muzeul Memorial “Calistrat Hogaş” Piatra-Neamţ

– adulţi: 16 lei/pers

– grupuri adulţi şi studenţi*: 8 lei/pers

– preşcolari şi elevi: 4 lei/pers

 

Muzeul “Curtea Domnească” Piatra-Neamţ

– adulţi: 16 lei/pers

– grupuri adulţi şi studenţi*: 8 lei/pers

– preşcolari şi elevi: 4 lei/pers

 

Muzeul de Istorie şi Etnografie Târgu-Neamţ

– adulţi: 16 lei/pers

– grupuri adulţi şi studenti*: 8 lei/pers

– preşcolari şi elevi: 4 lei/pers

 

Muzeul Memorial “Ion Creangă” Târgu-Neamţ

– adulţi: 20 lei/pers

– grupuri adulţi şi studenţi*: 10 lei/pers

– preşcolari şi elevi: 5 lei/pers

 

Muzeul Cetatea Neamţ Târgu-Neamţ

– adulţi: 24 lei/pers

– grupuri adulţi şi studenţi*: 12 lei/pers

– preşcolari şi elevi: 6 lei/pers

 

Casa Memorială “Veronica Micle” Târgu-Neamţ

– adulţi: 16 lei/pers

– grupuri adulţi şi studenţi*: 8 lei/pers

– preşcolari şi elevi: 4 lei/pers

 

Muzeul de Istorie Roman

– adulţi: 16 lei/pers

– grupuri adulţi şi studenţi*: 8 lei/pers

– preşcolari şi elevi: 4 lei/pers

 

Muzeul de Artă Roman

– adulţi: 16 lei/pers

– grupuri adulţi şi studenţi*: 8 lei/pers

– preşcolari şi elevi: 4 lei/pers

 

Muzeul de Ştiinte Naturale Roman

– adulţi: 16 lei/pers

– grupuri adulţi şi studenţi*: 8 lei/pers

– preşcolari şi elevi: 4 lei/pers

*NOTĂ: Prin noţiunea de grup se înţelege un nurnăr de minim 5 persoane.

 

Pachet “Curtea Domnească” Piatra-Neamț

 – Muzeul de Artă Eneolitică :”Cucuteni” Piatra – Neamț 

   – Muzeul de Artă Piatra – Neamț

   – Muzeul de Etnografie Piatra – Neamț

   – Muzeul “Curtea Domnească” Piatra Neamț – Pivnița 1

   – Muzeul “Curtea Domnească” Piatra Neamț – Turn Clopotniță

– adulţi: 40 lei/pers

– grupuri adulţi şi studenţi*: 20 lei/pers

– preşcolari şi elevi: 10 lei/pers

 

Tarife servicii în cadrul muzeelor şi caselor memoriale din structura Complexului Muzeal Judeţean Neamţ

– taxă de fotografiere în expoziţii, cu excepţia Muzeului Memorial “Ion Creangă” şi a Muzeului Cetatea Neamţ: 10 lei/pers

– taxă de fotografiere – Muzeul Memorial “Ion Creangă” şi Muzeul Cetatea Neamţ: 20 lei/pers

– taxă de filmare – Muzeul Memorial “Ion Creangă” şi Muzeul Cetatea Neamţ: 25 lei/pers

– taxă de filmare în incinta unităţilor muzeale (evenimente festive, documentare etc.): 200 lei

– găzduire ceremonial religios în Muzeul Cetatea Neamţ: 500 lei

*NOTĂ: Prin noţiunea de grup se înţelege un nurnăr de minim 5 persoane.

 

Tarife privind vizitarea muzeelor etnografice şi memoriale private de pe teritoriul judeţului Neamţ

 

Muzeul Etnografic “Nicolae Popa” din Târpești

– adulți – 10 lei/pers

– preşcolari, elevi – 5 lei/pers

 

Muzeul de Artă Iulia Hălăucescu din Tarcău

– adulți – 3 lei/pers

– prescolari, elevi, studenți, grupuri*  – 1 leu/pers

– taxă de fotografiere şi filmare: 20 lei/pers

*NOTĂ: Prin noţiunea de grup se înţelege un nurnăr de minim 10 persoane

 

Casa Memorială Mihail Sadoveanu din Vânători-Neamţ

– adulți – 5 lei

– preşcolari, elevi – 3 lei

 

Tarife practicate pentru biletele de intrare la spectacolele Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ

BILETELE DE INTRARE LA SPECTACOLE OBIŞNITE (STAGIUNE)

a) Sala Mare:

– lojă: 60 lei

– stal: 48 lei

– balcon 40 lei

b) Sala Studio “CORNELIU- DAN BORCIA”:

– bilet standard: 48 lei

c) Sala “MULTIMEDIA”:

– bilet standard: 48 lei

 

BILETELE DE INTRARE LA PREMIERE ŞI SPECTACLE EXTRAORDINARE

a) Sala Mare:

– lojă: 80 lei

– stal: 60 lei

– balcon 48 lei

b) Sala Studio “CORNEL1U- DAN BORCIA”:

– bilet standard: 48 lei

c) Sala “MULTIMEDIA”:

– bilet standard: 48 lei

 

BILETELE DE INTRARE LA FESTIVALUL DE TEATRU PIATRA NEAMŢ

– bilet standard 1 (ex.: spectacol sala mică, exterior): 60 lei

– bilet standard 2 (ex.: spectacol internaţional, sala mare) 100 lei

NOTĂ:

La preţurile biletelor emise de Teatrul Tineretului se aplică următoarele reduceri:

– pentru elevii din învăţământul preuniversitar – 75% reducere;

– pentru studenţi şi pensionari – 50% redticere;

– pentru grupuri mai mari de 10 persoane, pe bază de acord de parteneriat între Teatrului Tineretului şi instituţii publice sau societăţi private, se pot obţine reduceri de până la 20% din tarifele standard.

 

Tarife pentru spectacole online

– bilet reprezentație online: 48 lei

 

Tarife practicate pentru abonamentele la Teatrul Tineretului Piatra Neamț

– ABONAMENT CLASIC (5 spectacole): 215 lei

– ABONAMENT DE FESTIVAL (intrare la fesival): 400 lei

 

 

Taxele speciale și amenzile contravenționale din competenţa Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional “Ceahlău”

A)  TAXE SPECIALE

1 a) Taxă de intrare în perimetrul ROSCI 0024 Ceahlău:

– adulți – 10 lei / persoană / săptămână

– copii, elevi, studenți, pensionari – 5 lei / persoană / săptămână

b ) Abonament de intrare în perimetrul ROSCI 0024 Ceahlău:

– adulți – 80 lei / persoană / an

– copii, elevi, studenți, pensionari – 40 lei / persoană / an

c) Taxă de acces la Centrul de vizitare din Izvorul Muntelui:

– adulți – 5 lei / persoană / zi

– copii, elevi, studenți, pensionari – gratuit

2 Taxă campare în locurile amenajate de ROSCI 0024 Ceahlău – 15 lei / cort / zi

3 Taxă de traversare cu animale pe raza ROSCI 0024 Ceahlău  – 2 lei /cap ovină /zi ,  3,5 lei / cap bovină și cabalină /zi

4 Consultanță în vederea elaborării documentațiilor științifice din domeniile: biologie, geografie, geologie, silvicultură, protecția mediului (cu obligativitatea depunerii de către autor/autori a unui exemplar din documentația realizată la Administrația Parcului pentru valorificarea rezultatelor) în ROSPA 0129 Masivul Ceahlău și ROSCI 0024 Ceahlău  – 30 lei /oră

5 Asistență tehnică pentru cereri de finanțare în domeniul protecției mediului și conservarea biodiversității (cu obligativitatea depunerii de către autor /autori a unui exemplar din documentația realizată la Administrația Parcului pentru valorificarea rezultatelor) în ROSPA 0129 Masivul Ceahlău și ROSCI 0024 Ceahlău  – 30 lei / oră

6 Tarif analiză documentații cu convocarea Consiliului Științific al Parcului Național Ceahlău în ROSPA 0129 Masivul Ceahlău și ROSCI 0024 Ceahlău 1500 lei / documentație

7 Aviz activități de exploatare masă lemnoasă în ROSPA 0129 Masivul Ceahlău și ROSCI 0024 Ceahlău – 3 lei /m.c brut masă lemnoasă exploatată

8 Aviz exploatații agricole pe teritoriul în ROSPA 0129 Masivul Ceahlău – 15 lei pentru suprafețe < 2ha; – 30 lei pentru suprafețe intre 2 și 3 ha ; – 65 lei pentru suprafețe > 3 ha

9 Aviz colectare fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale în ROSPA 0129 Masivul Ceahlău – 10 lei / persoană /zi

10 Aviz cotă de recoltare vânat pe raza fondului cinegetic suprapus ROSPA 0129 Masivul Ceahlău – 100 lei

11 Executarea de măsurători terestre cu GPS în ROSPA 0129 Masivul Ceahlău și ROSCI 0024 Ceahlău – 20 lei/oră

12 Tarif fotografiere în scop comercial în ROSPA 0129 Masivul Ceahlău și ROSCI 0024 Ceahlău – 300 lei / persoană /zi

13 Tarif filmare în scop comercial în ROSPA 0129 Masivul Ceahlău și ROSCI 0024 Ceahlău – 500 lei / persoană /zi

14 Aviz pentru transport mărfuri și/sau materiale cu diferite mijloace de transport pe raza ROSCI 0024 Ceahlău – 10 lei / zi /mijloc de transport

15 Analiză, stabilirea conformității și eliberare aviz în ROSPA 0129 Masivul Ceahlău și ROSCI 0024 Ceahlău sau vecinătate pntru lucrări de investiții cu potențial impact asupra mediului – 500 lei /documentație

16 Taxă de pășunare în interiorul ROSCI 0024 Ceahlău – 5 lei /cap ovină /sezon; – 7 lei / cap bovină sau cabalină / sezon

 

B)  AMENZI CONTRAVENȚIONALE 

Constituie contravenție la normele privind protecția Parcului Național Ceahlău următoarele fapte , dacă potrivit legii, nu sunt considerate infracțiuni și se sancționează astfel:

1) Cu amendă de la 80 lei la 150 lei:

– poluarea fonică cu casetofoane, aparate radio, etc.

2 ) Cu amendă de la 500 lei la 1000 lei:

– aprinderea focului și arderea vegetației ierboase și lemnoase

– nerespectarea prevederilor din avizele emise de DAPNC

Constatarea contravențiilor de mai sus și aplicarea amenzilor se face de către personalul Direcției de Administrare a Parcului Național “Ceahlău”, desemnat în acest scop de Președintele Consiliului Județean Neamț.

Contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului – verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul verbal.

 

Taxe speciale din competenţa Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş

Taxă de intrare în perimetrul ROSCI 0027 Cheile Bicazului – Hăşmaş:

– adulţi: 4 lei/ pers

– copii, elevi, studenţi, pensionari: 4 lei/ pers

Taxe fotografiere floră, faună, habitate natura1e şi peisaje în scop comercial:

Albume:

 • plan local: 100 lei
 • plan regional: 100 lei
 • plan naţional: 200 lei
 • plan intemaţional: 200 lei

Materiale publicitare:

 • plan local: 100 lei
 • plan regional: 200 lei
 • plan naţional: 300 lei
 • plan intemaţional: 300 lei

Publicaţii diverse:

 • plan local: 100 lei
 • plan regional: 100 lei
 • plan naţional: 100 lei
 • plan intemaţional: 200 lei

Taxe filmare floră, faună, habitate naturale şi şi peisaje în scop comercial (film artistic/ spot publicitar/ documentar):

Film artistic:

 • plan local: 300 lei
 • plan regional: 300 lei
 • plan naţional: 500 lei
 • plan intemaţional: 4000 lei

Spot publicitar:

 • plan local: 400 lei
 • plan regional: 400 lei
 • plan naţional: 500 lei
 • plan intemaţional: 1000 lei

Film documentar:

 • plan local: 100 lei
 • plan regional: 100 lei
 • plan naţional: 400 lei
 • plan intemaţional: 500 lei

Programe turistice ghidate:

Drumeţie pe lângă Piatra Altarului în Cheile Lapoșului

Puteţi afla detalii accesând: https://www.cheilebicazului-hasmas.ro/index.php?aT0yMTYmbz0mbW89MSZpZF9hbGFsY2lraz0yMTc=

Drumeţie în Cheile Bicazului și Cheile Bicăjelului

Puteţi afla detalii accesând: https://www.cheilebicazului-hasmas.ro/index.php?aT0yMTYmbz0mbW89MSZpZF9hbGFsY2lraz0yMTg=

Drumeţie pe Suhardul Mic și la Grădina Zânelor

Puteţi afla detalii accesând: https://www.cheilebicazului-hasmas.ro/index.php?aT0yMTYmbz0mbW89MSZpZF9hbGFsY2lraz0yMTk=

Drumeţie deasupra Lacului Roșu pe Muntele Ghilcoș

Puteţi afla detalii accesând: https://www.cheilebicazului-hasmas.ro/index.php?aT0yMTYmbz0mbW89MSZpZF9hbGFsY2lraz0yMjA=

Drumeţie pe Hășmașul Mare prin Poiana Albă

Puteţi afla detalii accesând: https://www.cheilebicazului-hasmas.ro/index.php?aT0yMTYmbz0mbW89MSZpZF9hbGFsY2lraz0yMjE=

Drumeţie pe Vârful Hășmașul Mare

Puteţi afla detalii accesând: https://www.cheilebicazului-hasmas.ro/index.php?aT0yMTYmbz0mbW89MSZpZF9hbGFsY2lraz0yMjI=

Drumeţie de o zi, la Piatra Singuratică și Moara Dracului – dificultate medie

Puteţi afla detalii accesând: https://www.cheilebicazului-hasmas.ro/index.php?aT0yMTYmbz0mbW89MSZpZF9hbGFsY2lraz0yMjQ=

Drumeţie de două zile, la Piatra Singuratică, Moara Dracului și Muntele Ecem (Hășmașul Mic) cu înnoptare la Cabana Piatra Singuratică – dificultate medie/grea

Puteţi afla detalii accesând: https://www.cheilebicazului-hasmas.ro/index.php?aT0yMTYmbz0mbW89MSZpZF9hbGFsY2lraz0yMjU=

Important: Pentru organizarea de festivaluri, jocuri, concursuri sportive, tabere etc., cei interesaţi vor cere avizul Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Cheile Bicazului –Hăşmaş.

 

Taxe speciale percepute de Serviciul Public SALVAMONT Neamţ

A ) Aviz de siguranţă montană pentru următoarele activităţi:

– avizare pentru activităţile cu caracter sportiv/turistic montan şi de masă – 400 lei

– avizare/reavizare amenajări trasee turistice – 600 lei

– avizare hărți turistice și elemente de cartografiere – 250 lei

– avizare amenajări tehnice și de siguranță pe traiectul unui traseu montan și/sau acces obiectiv turistic montan – 600 lei

– avizare amenajare/reamenajare trasee alpinism și escaladă – 500 lei

– avizare parcuri de aventură /piste/parcurs tehnic când se folosesc tehnică alpină și material de alpinism /escaladă /parcurs tehnic acrobativ – 500 lei

– avizare / reavizare parcuri de aventură / piste/ parcurs tehnic acrobativ – 500 lei

– avizare amenajări de parcursuri de tip nautic ” White Water Sports ” și a altor activități nautice pe cursuri de apă și lacurile din zona montană – 500 lei

– avizare amenajări / reamenajări trasee de canyoning – 500 lei

– avizare amenajare /reamenajare pârtii de schi – 850 lei

– avizarea / reavizarea exploatării pârtiilor de schi – 600 lei

 

B ) Alte taxe:

– asistenţă la concursuri şi alte acţiuni de masă – 150 lei/salvator montan/oră

– supervizarea acțiunilor de marcare/amenajare trasee turistice, baze de salvare, refugii și elemente de siguranță și acces – 150 lei / salvator montan /zi

– verificarea traseului turistic și a dosarului în vederea omologării – 500 lei

– investigaţii subacvatice, filmare şi fotografiere, căutare/ recuperare din masa apei a unor obiecte, bunuri sau corpuri delicte: – 1.300 lei/oră/ scafandru

– scufundări tehnice – 4600 lei /oră/ echipă de doi scafandrii

 

Taxe speciale din competenţa Direcţiei de Administrare a Parcului Natural Vânători-Neamţ

Taxă de vizitare a Parcului Natural Vânători-Neamţ:

– adulţi: 5 lei/ pers

– copii, elevi: 3 lei/ pers

** NOTĂ:  

Pentru grupuri de minim 15 persoane, taxele de vizitare sunt stabilite astfel:

– adulţi: 3 lei/ pers

– copii, elevi: 2 lei/ pers

Ghid pedestru – însoţire grupuri de turişti pe traseele din Parcul Natural Vănători Neamţ: 35 lei/persoană, pentru grupuri de minim 3 persoane

Bison safari în semilibertate – însoţire grupuri turişti pentru observarea zimbrilor în semilibertate în ţarcul de aclimatizare de la Vănători Neamţ: 140 lei/ persoană, pentru grupuri de minim 3 persoane

Bison safari în libertate – însoţire grupuri turişti pentru observarea zimbrilor în libertate în zona Parcului Natural Vânători-Neamţ: 210 lei/ persoană, pentru grupuri de minim 3 persoane

Taxă de filmare în cadrul perimetrului Parcului Natural Vânători-Neamţ: 200 lei/zi

Taxă pentru folosirea fotografiilor originale din arhiva PNVNT – dreptul de a folosi fotografti originale din arhiva APNVNT: 12 lei/ bucată

Tarif tiroliană – folosirea tirolienei din zona Centrului de Vizitare (include echipamente dc siguranţă şi protecţie): 5 lei/ tură

Tarif utilizare autoturism APNVNT – utilizarea autoturismelor din dotarea APNVNT pentru desfăşurarea unor activităţi: 40lei/oră

Tarif “Permis şedere 24h” – include utilizarea facilităţilor APNVNT şi intrarea gratuită la obiectivele de vizitare ale Parcului: 50 lei/persoană/zi

NOTĂ:

Toate tarifele menţionate, practicate de  Administaţia Parcului Natural Vânători-Neamţ, inlcud TVA.

Copiii până în vârsta de 10 ani, care vizitează Parcul Natural Vânători-Neamţ, sunt scutiţi de la achitarea tarifelor.

Comentariile sunt inchise.