Home » Arhiva

Articole din Categoria Biserici

Biserici, Calendar evenimente, Mănăstiri, Obiective turistice »

[12 Oct 2015 | 0 Comentarii | ]
14 octombrie – Hram la Catedrala Arhiepiscopală ”Sfânta Parascheva” Roman

Sf. Parascheva, ocrotitoarea Moldovei este mult cinstită în lăcaşurile de cult ortodoxe din judeţul nostru. Catedrala Arhiepiscopală “Sfânta Parascheva” din Roman îşi sărbătoreşte hramul la data de 14 octombrie, în zi de sărbătoare, iar pelerinii sunt aşteptaţi să-i treacă pragul şi să-şi redescopere liniştea şi pacea sufletească.
Monument de arhitectură vechi de 500 de ani, între zidurile sale adăposteşte o nestemată moştenire de mărturii istorice sub formă documentară, precum şi odoare preţioase. În interior, pictura bisericii impresionează şi transmite sentimentul de monumental.
Info tel. 0233/731.683

 

Biserici, Obiective turistice »

[21 Sep 2015 | 0 Comentarii | ]
Curtea şi Biserica Domnească din Piatra Neamţ

Ctitorie moştenită de la Domnitorul Ştefan cel  Mare, din perioada 1468-1475,  reprezintă o veritabilă efigie de nobleţe. Prin armonia formelor şi decoraţiunilor exterioare, prin monumentalitatea lipsită de stridenţe, ansamblul ilustrează pe deplin frumuseţea stilului arhitectural moldovenesc din perioada ştefaniană. Turnul, care măsoară 19 m înălţime, a fost ridicat în 1499 şi a devenit prin timp simbolul oraşului. De acolo de sus poţi vedea întreaga urbe a Pietrei Neamţului.
Info tel. 0233 216 808
 

 

Biserici, Mănăstiri, Obiective turistice »

[18 Sep 2015 | 0 Comentarii | ]
Catedrala Arhiepiscopală ”Sfânta Parascheva” Roman

Ctitorie a lui Petru Rareș și a fiului său Iliaș, al cărei hram se sărbătorește în data de 14 octombrie Ansamblul Catedralei se încadrează în rândul monumentelor de arhitectură religioasă, care în cei 500 de ani de existență s-a constituit ca un important centru cultural al zonei.
Se remarcă icoana unicat a Ocrotitoarei Moldovei, Cuvioasa Parascheva, precum și pictura deosebit de frumoasă a interiorului bisericii.

Monumental și expresiv este şi Turnul Clopotniță, structurat pe 5 nivele, ce adăpostește o impresionantă bibliotecă documentară. Info tel. 0233/731.683

 

Biserici »

[28 May 2015 | 0 Comentarii | ]
Biserici catolice în Neamț

Documentele istorice atestă existenţa catolicilor pe teritoriul Moldovei  încă din secolul al XIII-lea, când  călugării dominicani creştinează pe cumanii aşezaţi pe aceste meleaguri. În veacurile care au urmat, mulţi catolici au migrat în Moldova din Transilvania, astfel încât în anul 1884 se înfiinţează Episcopia romano-catolică de Iaşi.
În Neamț există o mare comunitate romano-catolică, în special în partea de est a județului: Decanatul de Roman are 18 parohii, iar unele dintre biserici au o vechime de peste un veac. Să le vizităm pe rând pe cele mai vechi dintre ele..
Biserica romano-catolică din …

Biserici, Obiective turistice »

[22 Feb 2015 | 0 Comentarii | ]
Biserica de lemn Grințieș

Localitatea Grinţieş se află în nord-vestul județului Neamț, la 80 km de Piatra Neamț și 56 km de Târgu Neamț. Calea de acces spre Grințieș este DJ155F, care se ramifică din DN15 și face legătura cu stațiunea Durău.
Satul Grințieșul Mare este menționat pentru prima dată în anul 1794 în „Pomelnicul bisericii din Grințieș, având forma unui triptic scris și pictat pe lemn de paltin, păstrat în altar. Toponimul Grințieș se datorează, cuvântului german Die Grentze, care însemna graniță, în locul acesta fiind instituite pichete de grăniceri și vamă, deoarece, până aici se întindea Imperiul Habsburgic.
Biserica a fost construită de …

Biserici, Obiective turistice »

[22 Feb 2015 | 0 Comentarii | ]
Biserica de lemn Galu

Biserica de lemn din satul Galu, comuna Poiana Teiului, judeţul Neamţ, a fost construită pe la începutul secolului al XIX-lea, pe locul unui lăcaș mai vechi de anul 1780, distrus în împrejurări necunoscute. Construită pe un dâmb, biserica arde în anul 1812, pentru a fi ridicată iarăşi, după mai mulţi ani de strădanie, de data aceasta aproape de malul Bistriţei, până spre anul 1818. Clădirea bisericii este realizată în stil moldovenesc cu unele influențe transilvane, justificate de migrarea transilvănenilor de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, spre Moldova, cu care prilej, ne …

Biserici, Obiective turistice »

[29 Jan 2015 | 0 Comentarii | ]
MĂNĂSTIREA BUHALNIŢA

           Mănăstirea Buhalnița se află în comuna Hangu, cam la 50 de km de municipiul Piatra Neamţ, pe DN 15, după ce trecem de oraşul Bicaz, spre Vatra Dornei. Lăcaș de cult, mănăstirea Buhalnița are două hramuri: cel al Intrării în Biserică a Maicii Domnului și cel al Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava şi este ctitoria domnitorului Miron Barnovschi (1626 -1629 şi 1633). Un alt lăcaș care a existat înainte, este atestat din anul 1458, ridicat de  Ştefan cel Mare, dăruit fiind Mănăstirii Neamțului. Probabil că acesta era în …

Biserici, Obiective turistice »

[19 Dec 2014 | 0 Comentarii | ]
Biserica Sfântul Dumitru

Biserica Sfântul Dumitru din Sarata (com. Dobreni) este unul dintre obiectivele turistice pe care nu ar trebui să-l ratați când vă aflați în județul nostru.
Pe locul pe care se află astăzi satul, existau păduri mari împânzite de izvoare de apă sărată (slatine, cum le spun localnicii) de unde îşi trage numele aşezarea. Având în vedere vechimea sa, fiind construit în 1752, lăcaşul de lemn care slujeşte micii comunităţi de la Sărata este unul dintre cele mai bine conservate. Iniţial, biserica a purtat hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică“, pentru ca mai târziu, …

Biserici, Muzee, Obiective turistice »

[18 Dec 2014 | 0 Comentarii | ]
Biserca Sf. Nicolae din Roznov

Situată în inima orașului Roznov și înconjurată de parcul dendrologic, biserica parohială cu hramul „Sf. Nicolae” este o adevărată bijuterie arhitectonică. Ctitorul, colonelul Gheorghe Ruset Roznovanu, renumit om politic al vremii, a hotărât împreună cu familia sa, ridicarea acestei biserici în amintirea fiului său, trecut în neființă la vârsta de 20 de ani.
Orientarea și punctul așezării temeliei bisericii au fost făcute după recomandările date de P.S. Melchisedec Stefănescu, Episcop de Roman, însă lăcașul preia elemente specifice arhitecturii bisericilor rusești, cu pereți de piatră sub forma unei cruci cu brațele egale …

Biserici, Obiective turistice »

[12 Dec 2014 | 0 Comentarii | ]
Biserici vechi din Roman

Catedrala episcopală “Sfânta Parascheva” din Roman
Catedrala episcopală “Sfânta Parascheva” din Roman, timp de veacuri sediul Episcopiei Romanului, înălțată din anul 2009 la rangul de Arhiepiscopie a Romanului și Bacăului, a fost construită la jumătatea secolului al XVI-lea de Petru Rareș după modelul Putnei şi al Neamţului. Domnitorul a construit-o pe locul unei biserici cu același hram ridicată de Alexandru cel Bun, prin anul 1406, pentru a adăposti osemintele unei soții a voievodului. Acesta este motivul pentru care a devenit reședință episcopală încă de atunci. Amintim că pe vremea lui Rareș era episcop …

Biserici »

[11 Dec 2014 | 0 Comentarii | ]
Biserica de Lemn Văleni

La Văleni există una dintre cele mai vechi şi trainice biserici de lemn din Moldova, ridicată în mijloc de pădure deasă, în timpul domniei lui Petru Rareș, pe la anul 1538. A fost refăcută de Alexandru Lăpușneanu și apoi de Ieremia Movilă. Aparținând inițial schitului Văleni, schit ce a devenit mai apoi mănăstire de maici, înrudită cu Moldovița și Sucevița, biserica a fost construită din bârne de stejar pe o fundaţie de piatră, cu acoperişul de şindrilă ca o gigantică umbrelă care apără de intemperii acest monument de arhitectură moldavă. …

Biserici, Obiective turistice »

[11 Sep 2014 | 0 Comentarii | ]
Biserica de Lemn din Bicazu Ardelean – Pârâul Caprei

Când suntem pe DN  Bicaz – Lacu Roșu, putem ajunge la biserica de lemn de la Pârâul Caprei care are hramul„Sfântul. Dumitru“, dacă din comuna Bicazu Ardelean virăm la dreapta spre Telec, pe șosea asfaltată. La niciun kilometru, socotit din dreptul primăriei Bicazu Ardelean, la primul dâmb, pe stânga, chiar la marginea drumului, o vedem cu pereții vopsiți în galben, cum își pleacă pălăria din șindrilă, dând binețe și invitând parcă drumețul să-i treacă pragul.
În această splendidă biserică din lemn de tisă, construită pe talpă de tisă, s-a slujit constant …

Biserici, Obiective turistice »

[11 Sep 2014 | 0 Comentarii | ]
Catedrala Arhiepiscopală Roman

Catedrala Arhiepiscopală Roman, construită între anii 1542 – 1550 de către domnitorul Petru Rareș reprezintă un monument istoric și religios a cărui arhitectură este tipică secolului al XVI-lea, fiind o continuare a soluţiilor constructiv-decorative ale arhitecţilor şi meşterilor lui Ştefan cel Mare. Construcția preia modelul bisericii mitropolitane Sfântul Gheorghe din Suceava (1514 – 1522), care a folosit la rândul ei, modelul bisericilor de la mănăstirile Putna şi Neamţ. Aflăm dintr-un document din vremea lui Alexandru cel Bun că pe acest loc a fost construită o biserică de catre Voievodul Roman …

Biserici »

[18 Feb 2014 | 0 Comentarii | ]
Interiorul Bisericii „Sf. Nicolae” Roznov

Biserica „Sf Nicolae” Roznov situată în mijlocul oraṣului Roznov atrage atenṭia turiṣtilor prin aṣezarea ṣi arhitectura ei deosebită. Trecutul acestei biserici iese din tiparele unei obiṣnuite bisericii de parohie, fiind necropolă a unui neam boieresc de prim rang în istoria Moldovei: familia Roznovanu.
Interiorul bisericii impresionează vizitatorul prin pictură, catapeteasmă, iconostasuri ṣi mobilier. Pictura a fost executată în perioada 1913-1915 de către profesorul Costin Petrescu de la Şcoala de Arte Frumoase din Bucureṣti, ajutat de către elevii săi. Dominanta picturii în frescă, în stil bizantin, este alternanṭa între albastru ṣi auriu. …

Biserici »

[16 Jan 2014 | 0 Comentarii | ]
Biserica „Bogoslov” din cimitirul Mănăstirii Neamṭ

Biserica „Bogoslov” din cimitirul Mănăstirii Neamṭ a fost ridicată pe locul unui „schit mai vechi”, probabil de la întemeierea acestui sfânt aṣezământ de la Neamṭ. Acest lăcaṣ de cult a  fost zidit din piatră ṣi cărămidă între anii 1834-1835, în vremea stareṭilor Domeţian ṣi Neonil în prima stăreṭie. Biserica se poate vizita ṣi se află  în afara zidului de incintă a Mănăstirii Neamṭ, în partea de est. În faṭa bisericii se află o clopotniṭă cu parter ṣi etaj pentru clopote, de dimensiuni mai mici decât cele din clopotniṭa mănăstirii.
Construită după …