Home » Arhiva

Articole din Categoria Alte Articole

Alte Articole »

[17 Mar 2021 | 0 Comentarii | ]
Iarna pe lacul lebedelor – Pângăraţi

Lacul Pângăraṭi a devenit în ultimul timp un loc magic, un loc de vis, un loc de poveste. Aici, zilnic, sute de păsări sălbatice oferă un spectacol inedit localnicilor, dar ṣi trecătorilor. Zeci de oameni poposesc pe malul lacului, pentru a le ura bun venit lebedelor ṣi raṭelor sălbatice care de la an la an vin în număr din ce în ce mai mare.
Lebedele au reuşit să atragă atenţia fiecărui trecător prin frumuseţea şi penajul lor imaculat, dar şi întunecat. Aceste păsări vizitează lacul Pângăraṭi de câţiva ani buni şi …

Alte Articole »

[17 Mar 2021 | 0 Comentarii | ]
Un lăcaş de culură şi arhitectură – Biblioteca Roman

Biblioteca Publică la Roman a avut un timid început, materializat într-o donaţie din partea unui filantrop concitadin, pe numel său, George Radu Melidon. Născut pe 31 mai 1831, George Radu Melidon a fost un cărturar veritabil, un spirit de elită, publicist și profesor, îndrumător al învăţământului, care a făcut cinste oraşului natal. În anul 2015, Biblioteca a împlinit 130 de ani de la înființare.
Biblioteca Municipală George Radu Melidon își are sediul în clădirea cunoscută sub denumirea de Casa Ioachim, clădire înscrisă în Lista monumentelor istorice din județul Neamț, cod NT-II-m-B-10694.

Alte Articole »

[17 Mar 2021 | 0 Comentarii | ]
Urme de iarnă în Parcul Municipal Roman

O plimbare prin Parcul Municipal Roman vă aduce bucurie și relaxare. Pe lacul din parc se găsesc trei insule. Aici pot fi admirate opere ale marelui sculptor român Constantin Brâncuși și o mică rezervație destinată păsărilor și animalelor.
Amplasat tot în parcul municipal, Muzeul de Ştiinţele Naturii din Roman dispune de un patrimoniu bogat şi valoros cu exponate colectate din zona de confluenţă a Moldovei cu Siretul. Aici veți găsi peste 40.000 de exemplare de insect și multe alte specii de plante şi animale specifice ecosistemelor pădurilor, pajiştilor şi luncilor din …

Alte Articole »

[17 Mar 2021 | 0 Comentarii | ]
Din lumea satului nemțean

Satul este pentru nemţeni darul cel mai de preţ primit drept moştenire. Izvor de înţelepciune, de măiestrie şi de energie, este locul în care ne regăsim liniştea, ne reîntoarcem la natură, la frumos, la oameni. Este un loc de evadare din cotidian, unde viaţa are un alt ritm, parcă şi un alt înţeles, unde natura, oamenii şi animalele au o convieţuire paşnică de parcă ar vorbi acelaşi grai, unde totul este mai viu şi mai intens. Aici, gândurile se nasc cuminţi şi trainice, vorba este blândă şi înţeleaptă, traiul este …

Alte Articole »

[12 Feb 2021 | 0 Comentarii | ]
În pelerinaj la Arhiepiscopia Romanului

Ctitorie a lui Petru Rareș și a fiului său Ilaș, ansamblul catedralei se încadrează în rândul monumentelor de arhitectură religioasă, care în cei 500 de ani de existență s-a constituit ca un important centru cultural al zonei. Ornamentația fațadelor a fost modificată în sec. al XVII-lea. Ușile și ferestrele păstrează ancadramentele de factură gotică, în marea lor majoritate. Chenarul ușii de la intrarea în pridvor a fost conceput în stil renascentist, sub forma unui arc în acoladă. Catapeteasma, executată la începutul sec. al XIX-lea, impresionează prin bogația motivelor sculpturale. Se …

Alte Articole »

[12 Feb 2021 | 0 Comentarii | ]
Stânci legendare din Masivul Ceahlău

Impresionant prin măreţia şi armonia ansamblului, Masivul Ceahlău are toate datele necesare unei puternice fortăreţe naturale. Sau, după cum memorabil spunea poetul încă de acum mai bine de un secol, aspectul metaforic al unui “uriaş cu fruntea-n soare, de pază ţării noastre pus.” (G. Coşbuc)
Având o viaţă fabuloasă, cu rădăcinile în Paleolitic -cea mai veche perioadă din istoria omenirii, cunoscută şi sub numele de epoca pietrei cioplite- şi cu creştetul în veacuri de credinţă creştină, legendarul Kogaion (muntele sacru al dacilor şi templul marelui preot Zalmoxis) este un mare și …

Alte Articole »

[12 Feb 2021 | 0 Comentarii | ]
Ținutul Zimbrului – Parcul Natural Vânători Neamț

Țarcul de aclimatizare pentru zimbri, în suprafață de 180 hectare, reprezintă un mozaic de habitate de pădure și zone deschise în care sunt amenajate diverse facilități de observare (pavilioane, pasarelă suspendată, traseu tematic, observatoare) a zimbrilor în semilibertate.
Destinația turistică Ținutul Zimbrului – Parcul Natural Vânători-Neamț a fost  inclusă în Sustainable Destinations Top 100, competiție organizată la nivel global de către Green Destinations în cooperare cu alte 10 organizații internaționale ce sunt interesate de turismul sustenabil.

Alte Articole »

[12 Feb 2021 | 0 Comentarii | ]
Piatra Teiului sau Stânca Dracului

„Înaltă de patruzeci de picioare, aşezată pe o temelie rotundă, potrivit tăiată, mulţi călători, ca şi mine, la întâia ocolire o vor lua de departe drept o clădire îndrăzneaţă, rămasă din străvechi vremuri, dar când te uiţi la aşezarea ei în şes, departe de mai mult de 500 de paşi de orice înălţime, când i-ai pipăit cu mâna cremenea dintr-o bucată, în crăpăturile căreia vremea a aruncat un fel de muşchi gălbui, rămâi tăcut şi mic în faţa măreţului uriaş; ai de-a face parcă cu una din stâncile scăpate din …

Alte Articole »

[13 Jan 2021 | 0 Comentarii | ]
Centrul de vizitare din Izvoru Muntelui

Centrul de Vizitare al Parcului Naţional Ceahlău de la Izvoru Muntelui este locul unde, înainte de a porni în drumeție pe Muntele Ceahlău, vizitatorii descoperă, prin tehnici interactive, secretele acestui munte străvechi. Rol de ambasador pentru vizitatorii care nu s-au decis încă să pornească pe unul din trasee spre platoul masivului, muzeul este totodată și o invitație deschisă pentru vizitatori de a reveni în zonă și a porni în drumeție pentru o experiență de neuitat.
 

Alte Articole »

[13 Jan 2021 | 0 Comentarii | ]
Muzeul de Etnografie Piatra-Neamţ

Născută din capacitatea oamenilor de a percepe şi aprecia valorile culturale şi naturale, creaţia artistică populară din zona Neamţului exprimă mentalitatea şi sensibilitatea sătenilor, gustul pentru frumos şi rafinamentul artistic al acestora.
Menţinând caracterul conservator, prin norme şi canoane păstrate în conştiinţa comunităţii, sătenii au transmis din generaţie în generaţie limbajul codificat şi foarte bogat al artei populare. Simplitatea formelor şi echilibrul proporţiilor, distribuirea judicioasă a decorului, stilul geometrizant al reprezentărilor, discreţia şi armonia cromatică impresionează întotdeauna ochiul care priveşte.

Alte Articole, Sate nemțene »

[13 Jan 2021 | 0 Comentarii | ]
Tradiţii şi obiceiuri de iarnă – foto Vlad RADU

Deprinse de-a lungul timpului, fiind adeseori legate de credinţă, obiceiurile cele mai adânc pătrunse în conştiinţa colectivităţii sunt respectate şi astăzi în satele nemţene. Păstrarea şi puterea obiceiurilor s-au datorat valorii lor, probată în timp, şi acceptată de întreaga comunitate. Bogăţia folclorului muzical şi coregrafic al zonei a fost subliniată de mulţi călători străini şi cărturari români. Dimitrie Cantemir observa: ”Căci moldovenii au peste o sută de jocuri felurite şi câteva aşa de meşteşugite, încât cei ce joacă parcă nici nu ating pământul şi parcă zboară în văzduh.”
Obiceiurile la sărbătorile …

Alte Articole »

[13 Jan 2021 | 0 Comentarii | ]
Muzeul de Artă Piatra-Neamţ

Având ca generic specificul naţional şi interferenţa acestuia cu valorile europene, muzeul valorifică patrimoniul creat de artiştii plastici având rădăcini nemţene sau legături de suflet cu acest ţinut, precum C.D. Stahi, Aurel Băieşu, Lascăr Vorel, N. Milord, Clement Pompiliu, Iulia Hălăucescu, şi deţine importante selecţii din opera acestora. Fireşte, colecţiile sale cuprind şi lucrări reprezentative pentru arta maeştrilor artei româneşti: Gh. Petraşcu, Fr. Şirato, N. Tonitza, I. Ţuculescu, Corneliu Baba, Ion Jalea, Ion Irimescu ş.a.
“Sala Tapiseriilor” prezintă şi creaţiile Aureliei Vasiliu-Gheaţă, realizate într-o armonioasă tehnică de sorginte tradiţională, de numele …

Alte Articole »

[11 Dec 2020 | 0 Comentarii | ]
Peisaje de iarnă pe Lacul lzvoru Muntelui

 
“Atunci când zăpada se așterne peste pământ, îmi pot închipui că pășesc peste nori.”  Takayuki Ikkaku
 
 
 
 
 
 

Alte Articole »

[11 Dec 2020 | 0 Comentarii | ]
Iarna în Parcul Naţional Ceahlău

 
“Priviți o cascadă sau un peisaj de iarnă unde troienele stau tăcute pe crengile brazilor. Oare acestea cunosc dacă vine apusul sau zorile, dacă sunt atât de frumoase în razele strălucitoare ale astrului dimineții?” Sorin Cerin