Home » Arhiva

Articole din Categoria Muzee

Muzee, Obiective turistice »

[12 Feb 2016 | 0 Comentarii | ]
15 motive să vizitezi județul Neamț

Episodul 9 – Muzeul Cucuteni
Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni, deschis într-un frumos edificiu din cadrul Curţii Domneşti din Piatra Neamţ, clădit pe la 1930 de antreprenorul Carol Zani, după un proiect al fostului arhitect-şef al capitalei, Roger Bolomey, găzduieşte cea mai variată şi bogată colecţie din Europa, care se remarcă prin valoroase obiecte și vase de ceramică pictată monocrom, bicrom sau tricrom, cu forme elegante și rafinat decorate, care oferă o imagine cuprinzătoare despre arta decorativă și figurativă aparținând celei mai importante culturi eneolitice din sud-estul Europei, Cultura”Precucuteni – Cucuteni”. …

Muzee, Obiective turistice »

[28 Sep 2015 | 0 Comentarii | ]
Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni Piatra Neamţ

Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni constituie un unicat la nivel naţional, prin tematica abordată, fiind în acelaşi timp un muzeu de istorie, dar şi de artă, ce adăposteşte în prezent cea mai importantă colecţie eneolitică din sud-estul Europei. Aceasta este dedicată exclusiv artei cucuteniene, cu cele două componente de bază ale sale – arta decorativă şi arta figurativă – aici fiind expuse în prezent cele mai spectaculoase artefacte, ce constituie veritabile obiecte de prestigiu, aparţinând Complexului Cultural Precucuteni-Cucuteni.
Sunt valorificate expoziţional deopotrivă obiecte tridimensionale şi materiale fotodocumentare, aparţinând tuturor fazelor şi …

Muzee »

[12 Jun 2015 | 0 Comentarii | ]
Casa Bunicilor din Chintinici- Roznov

Casa Bunicilor din oraşul Roznov, judeţul Neamţ devine, de la un an la altul, spre cinstea părintelui Iulian Vasile – iniţiatorul şi făuritorul proiectului şi spre mândria locuitorilor urbei, un reper deosebit pe harta oraşului, primind importanţă ştiinţifică, etnografică şi educativă. Cei tineri şi nu numai ei, află în această adevărată Căsuţă cu poveşti, despre o parte a istoriei neamului. Totul sau aproape totul din gospodăria ţărănească de acum mai bine de un veac, este adunat în Casa Bunicilor. Fiecare obiect are locul lui în istoria vieţuirii pe meleagurile Ţinutului Neamţ. Chiar …

Muzee »

[18 May 2015 | 0 Comentarii | ]
Casa Memorială Ion Creangă – mereu ne întoarcem la copilărie

       
       Este unul dintre cele mai vizitate muzee din Romania şi ştim şi de ce. Aici s-a născut şi a copilărit cel mai iubit povestitor al românilor, Ion Creangă. În interiorul celor două camere ale casei, stau mărturie obiectele pomenite în Amintirile din copilărie. Privim stâlpul hornului cu sfoara cu motocei la capăt, prichiciul vetrei de care Ionică se sprijinea când învăţa să meargă, cuptorul pe care s-ascundea când se juca de-a mijoarca, cum toate sunt la locul lor, chiar şi uneltele de ţesut …

Muzee »

[30 Apr 2015 | 0 Comentarii | ]
Expoziția de bază a Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu Neamț

          Expoziţia de bază de la Muzeul de Istorie şi Etnografie din Târgu Neamţ a luat fiinţă în felul în care arată astăzi, prin anul 1987, dar a fost refăcută, îmbogăţită şi îmbunătăţită în etape succesive până în anul 2012. În cele şase săli, trei la parter şi trei la etaj, expoziţia, pune în relief viaţa locuitorilor de pe apa Ozanei începând cu eneoliticul, neoliticul, epoca bronzului, până la formarea poporului român, epoca feudală şi cea contemporană. Vizitatorii care trec pragul muzeului, vor fi surprinşi de  o bogată colecţie de obiecte arheologice, …

Muzee »

[10 Apr 2015 | 0 Comentarii | ]
Muzeul de Istorie Piatra Neamţ – Expoziția ” Mărturii din anii comunismului”

                    Consiliul Județean Neamț, Complexul Muzeal Județean Neamț, Muzeul Naţional De Istorie al României și Serviciul Județean Neamț al Arhivelor Naționale vă invită să vizitaţi Expoziția Mărturii din anii comunismului.
Deschisă deja din data de 6 martie (ziua când s-a instalat la putere Guvernul Petru Groza), cu Simpozionul 6 martie 1945,  70 de ani de la începuturile instaurării comunismului in România,  expoziţia va putea fi vizitată până pe data de 22 mai 2015 (la 21 mai 1921, a fost înfiinţat P.C.R.).
Printre exponate veţi putea observa obiecte de …

Muzee »

[1 Apr 2015 | 0 Comentarii | ]
Muzeul bisericesc  de la Mănăstirea Agapia

             Câte odoare din aur și argint de inestimabilă valoare au fost furate de asediatorii otomani și de alți prădători din bisericile și mănăstirile noastre de-a lungul câtorva sute de ani nu putem ști, de vreme ce ele au fost topite și prefăcute în argint și aur “hoțoman”. Măicuțele și călugării din acele lăcașuri au lucrat cu acribie altele și mai frumoase, cu mâinile lor harnice și pricepute, iar azi le putem admira în muzeele mănăstirești.
Tezaurul de la mănăstirea Agapia pune în lumină activitățile …

Muzee »

[1 Apr 2015 | 0 Comentarii | ]
Muzeul bisericesc de la Mănăstirea Văratec

              În Muzeul Mănăstirii Văratec, înființat în anul 1960, se păstrează un mare număr de hrisoave autentice, cum ar fi acte de danie și de întărire, cărți religioase, manuscrise si cărți vechi folosite în mănăstire, precum și cărți din literatura religioasă. Numeroasele odoare de preţ, broderiile, obiectele de argintărie, care ilustrează viaţa desfăşurată în interiorul mănăstirii, sunt puse în valoare în cadrul colecţiei de obiecte cu însemnătate istorică şi artistică pe care le putem admira în sălile muzeului. Astfel, în sălile muzeului sunt păstrate …

Muzee, Obiective turistice »

[26 Feb 2015 | 0 Comentarii | ]
Muzeul de Istorie şi Arheologie din Piatra Neamț- Expoziția Colecția regală de argint și metal comun

          Avem rarisima ocazie de a admira la noi acasă, la Piatra Neamţ, până la data de 18 februarie 2015, expoziția intitulată sugestivː Colecţia de argint şi metal comun a Muzeului Naţional Bran, organizată la Muzeul de Istorie şi Arheologie, prin grija unui colectiv de muzeografi condus de doamna dr.Mihaela Verzea, custodele expoziţiei. Din cele cele câteva sute de piese de o mare diversitate colecţionate de Regina Maria şi de ceilalţi membri ai familiei regale, unele dintre ele purtând monograma reginei, aflate în Colecţia Muzeului Bran, …

Muzee »

[9 Feb 2015 | 0 Comentarii | ]
Muzeul de Istorie Piatra Neamț – 80 de ani de activitate

         Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț a fost înființat în anul 1934 de către Constantin Mătasă, primind titulatura de Muzeul Regional de Arheologie. După anul 1960, s-a numit Muzeul Arheologic Piatra Neamț, ca mai apoi din anul 1970, să se numească Muzeul Județean de Istorie Piatra Neamț, din anul 1978, Muzeul de Istorie Piatra Neamț, iar din anul 1991, Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra Neamț titulatură care reflectă specificul real al muzeului. Expoziția permanentă a muzeului, a doua realizare de acest gen din România de …

Muzee »

[9 Feb 2015 | 0 Comentarii | ]
Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț

           Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț îşi are sorgintea într-o primă Expoziţie muzeală organizată la şcoala nr. 2 din oraş, în anul 1940, cu un titlul Muzeul Cetăţii Neamţ.  În anul 1957, la împlinirea a 500 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Ştefan cel Mare, existau deja Muzeul Cetăţii Neamţ şi Muzeul raional Ştefan cel Mare Târgu Neamţ, care se vor reorganiza în următorii ani (1978) în localul fostei Şcoli Domneşti, unde funcţionează şi astăzi, ca Muzeu de istorie şi etnografie  …

Biserici, Muzee, Obiective turistice »

[18 Dec 2014 | 0 Comentarii | ]
Biserca Sf. Nicolae din Roznov

Situată în inima orașului Roznov și înconjurată de parcul dendrologic, biserica parohială cu hramul „Sf. Nicolae” este o adevărată bijuterie arhitectonică. Ctitorul, colonelul Gheorghe Ruset Roznovanu, renumit om politic al vremii, a hotărât împreună cu familia sa, ridicarea acestei biserici în amintirea fiului său, trecut în neființă la vârsta de 20 de ani.
Orientarea și punctul așezării temeliei bisericii au fost făcute după recomandările date de P.S. Melchisedec Stefănescu, Episcop de Roman, însă lăcașul preia elemente specifice arhitecturii bisericilor rusești, cu pereți de piatră sub forma unei cruci cu brațele egale …

Muzee, Obiective turistice »

[11 Dec 2014 | 0 Comentarii | ]
Muzeul Mănăstirii Neamt

Acest muzeu este un punct de interes deosebit pentru vizitatorii lăcașului oferind importante mărturii despre activitatea religioasă a trăitorilor la mănăstire, precum și despre evoluția istorică a meleagurilor moldovene în contextul regional. Daniile cu care au înzestrat mănăstirea diferiți voievozi au făcut posibilă dezvoltarea acesteia într-un puternic centru cultural și spiritual, în perioada medievală, chiar până în epoca modernă. Aici a funcționat o școală de caligrafi și copiști și o tipografie care au furnizat opere remarcabile bibliotecii mănăstirești, ce astăzi cuprinde peste 18000 de volume, precum și altor muzee importante …

Muzee »

[29 Oct 2014 | 0 Comentarii | ]
Casa Memorială Mihail Sadoveanu

              Clădirea ce adăpostește Muzeul Mihail Sadoveanu din Vânători, aflată în imediata apropiere a Schitului Vovidenia, a avut inițial destinația de Palat Arhieresc, fiind ridicată în 1937, prin grija mitropolitului de la acea vreme, Visarion Puiu. Din 1944 casa este cedată marelui scriitor, care era deosebit de încântat de aceste locuri și care o va folosi ca reședință de vară.
Cu ajutorul familiei, în această casă a fost amenajat un muzeu unde, pe lângă obiectele personale ale scriitorului, sunt expuse lucrări ale acestuia. Biblioteca conține …

Muzee »

[15 Oct 2014 | 0 Comentarii | ]
Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni

Aflat în centrul istoric al municipiului Piatra-Neamt, în imediata apropiere a ctitoriilor mușatine Biserica Sfântul Ioan și Turnul-Clopotniță și a altor trei instituții muzeale: Muzeul de Artă, Muzeul de Etnografie și Expoziția „Curtea Domnească”, Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni a fost inaugurat în anul 2005 în 24 iunie, de Ziua municipiului Piatra-Neamţ.
Este primul Muzeu Cucuteni din România care oferă vizitatorilor o imagine cuprinzătoare asupra artei decorative și figurative aparținând celei mai importante culturi eneolitice din sud-estul Europei.
Expoziția cuprinde trei săli structurate pe 2 nivele și un depozit-seif, care adăpostesc în …