Home » Arhiva

Articole din Categoria Biserici

Biserici, Obiective turistice »

[19 Dec 2014 | 0 Comentarii | ]
Biserica Sfântul Dumitru

Biserica Sfântul Dumitru din Sarata (com. Dobreni) este unul dintre obiectivele turistice pe care nu ar trebui să-l ratați când vă aflați în județul nostru.
Pe locul pe care se află astăzi satul, existau păduri mari împânzite de izvoare de apă sărată (slatine, cum le spun localnicii) de unde îşi trage numele aşezarea. Având în vedere vechimea sa, fiind construit în 1752, lăcaşul de lemn care slujeşte micii comunităţi de la Sărata este unul dintre cele mai bine conservate. Iniţial, biserica a purtat hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică“, pentru ca mai târziu, …

Biserici, Muzee, Obiective turistice »

[18 Dec 2014 | 0 Comentarii | ]
Biserca Sf. Nicolae din Roznov

Situată în inima orașului Roznov și înconjurată de parcul dendrologic, biserica parohială cu hramul „Sf. Nicolae” este o adevărată bijuterie arhitectonică. Ctitorul, colonelul Gheorghe Ruset Roznovanu, renumit om politic al vremii, a hotărât împreună cu familia sa, ridicarea acestei biserici în amintirea fiului său, trecut în neființă la vârsta de 20 de ani.
Orientarea și punctul așezării temeliei bisericii au fost făcute după recomandările date de P.S. Melchisedec Stefănescu, Episcop de Roman, însă lăcașul preia elemente specifice arhitecturii bisericilor rusești, cu pereți de piatră sub forma unei cruci cu brațele egale …

Biserici, Obiective turistice »

[12 Dec 2014 | 0 Comentarii | ]
Biserici vechi din Roman

Catedrala episcopală “Sfânta Parascheva” din Roman
Catedrala episcopală “Sfânta Parascheva” din Roman, timp de veacuri sediul Episcopiei Romanului, înălțată din anul 2009 la rangul de Arhiepiscopie a Romanului și Bacăului, a fost construită la jumătatea secolului al XVI-lea de Petru Rareș după modelul Putnei şi al Neamţului. Domnitorul a construit-o pe locul unei biserici cu același hram ridicată de Alexandru cel Bun, prin anul 1406, pentru a adăposti osemintele unei soții a voievodului. Acesta este motivul pentru care a devenit reședință episcopală încă de atunci. Amintim că pe vremea lui Rareș era episcop …

Biserici »

[11 Dec 2014 | 0 Comentarii | ]
Biserica de Lemn Văleni

La Văleni există una dintre cele mai vechi şi trainice biserici de lemn din Moldova, ridicată în mijloc de pădure deasă, în timpul domniei lui Petru Rareș, pe la anul 1538. A fost refăcută de Alexandru Lăpușneanu și apoi de Ieremia Movilă. Aparținând inițial schitului Văleni, schit ce a devenit mai apoi mănăstire de maici, înrudită cu Moldovița și Sucevița, biserica a fost construită din bârne de stejar pe o fundaţie de piatră, cu acoperişul de şindrilă ca o gigantică umbrelă care apără de intemperii acest monument de arhitectură moldavă. …

Biserici, Headline, Obiective turistice »

[11 Sep 2014 | 0 Comentarii | ]
Biserica de Lemn din Bicazu Ardelean – Pârâul Caprei

Când suntem pe DN  Bicaz – Lacu Roșu, putem ajunge la biserica de lemn de la Pârâul Caprei care are hramul„Sfântul. Dumitru“, dacă din comuna Bicazu Ardelean virăm la dreapta spre Telec, pe șosea asfaltată. La niciun kilometru, socotit din dreptul primăriei Bicazu Ardelean, la primul dâmb, pe stânga, chiar la marginea drumului, o vedem cu pereții vopsiți în galben, cum își pleacă pălăria din șindrilă, dând binețe și invitând parcă drumețul să-i treacă pragul.
În această splendidă biserică din lemn de tisă, construită pe talpă de tisă, s-a slujit constant …

Biserici, Obiective turistice »

[11 Sep 2014 | 0 Comentarii | ]
Catedrala Arhiepiscopală Roman

Catedrala Arhiepiscopală Roman, construită între anii 1542 – 1550 de către domnitorul Petru Rareș reprezintă un monument istoric și religios a cărui arhitectură este tipică secolului al XVI-lea, fiind o continuare a soluţiilor constructiv-decorative ale arhitecţilor şi meşterilor lui Ştefan cel Mare. Construcția preia modelul bisericii mitropolitane Sfântul Gheorghe din Suceava (1514 – 1522), care a folosit la rândul ei, modelul bisericilor de la mănăstirile Putna şi Neamţ. Aflăm dintr-un document din vremea lui Alexandru cel Bun că pe acest loc a fost construită o biserică de catre Voievodul Roman …

Biserici »

[18 Feb 2014 | 0 Comentarii | ]
Interiorul Bisericii „Sf. Nicolae” Roznov

Biserica „Sf Nicolae” Roznov situată în mijlocul oraṣului Roznov atrage atenṭia turiṣtilor prin aṣezarea ṣi arhitectura ei deosebită. Trecutul acestei biserici iese din tiparele unei obiṣnuite bisericii de parohie, fiind necropolă a unui neam boieresc de prim rang în istoria Moldovei: familia Roznovanu.
Interiorul bisericii impresionează vizitatorul prin pictură, catapeteasmă, iconostasuri ṣi mobilier. Pictura a fost executată în perioada 1913-1915 de către profesorul Costin Petrescu de la Şcoala de Arte Frumoase din Bucureṣti, ajutat de către elevii săi. Dominanta picturii în frescă, în stil bizantin, este alternanṭa între albastru ṣi auriu. …

Biserici »

[16 Jan 2014 | 0 Comentarii | ]
Biserica „Bogoslov” din cimitirul Mănăstirii Neamṭ

Biserica „Bogoslov” din cimitirul Mănăstirii Neamṭ a fost ridicată pe locul unui „schit mai vechi”, probabil de la întemeierea acestui sfânt aṣezământ de la Neamṭ. Acest lăcaṣ de cult a  fost zidit din piatră ṣi cărămidă între anii 1834-1835, în vremea stareṭilor Domeţian ṣi Neonil în prima stăreṭie. Biserica se poate vizita ṣi se află  în afara zidului de incintă a Mănăstirii Neamṭ, în partea de est. În faṭa bisericii se află o clopotniṭă cu parter ṣi etaj pentru clopote, de dimensiuni mai mici decât cele din clopotniṭa mănăstirii.
Construită după …

Biserici »

[26 Mar 2013 | 0 Comentarii | ]
Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Palatul Cnejilor, Ceahlău

În cadrul Palatului Cnejilor din comuna Ceahlău se află Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” care datează din anul 1639. Biserica a fost construită pe cheltuiala hatmanului Gheorghe, fratele domnitorului Vasile Lupu şi a fost ridicată pe locul fostului schit Hangu întemeiat de călugări în secolul al XVII-lea. Boierii din familia Cantacuzino au reușit să-i oblige pe călugări să părăsească așezământul monahal şi au construit în incinta schitului lângă biserica o curte boierească și un palat cunoscut astăzi ca Palatul Cnejilor.
Construită din piatră și cărămidă biserica are adăugat pe latura nordică a …

Biserici »

[26 Mar 2013 | 0 Comentarii | ]
Biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor” din Miron Costin

În satul Miron Costin din Neamţ se află biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor” care aparţine epocii lui Ştefan cel Mare aşa cum reiese din pisania aşezată în pridvorul bisericii. Construită în anul 1520 pe o temelie de piatră, biserica are ziduri groase de 1,5 m, o lungime de 28 m, o lăţime de 9 m şi o înălţime de 20 m, susţinută de contraforturi cu două bolţi din cărămidă. De-a lungul timpului biserica a fost supusă mai multor etape de reconstrucţie şi renovări, forma ei iniţială fiind modificată.
Astfel, în clădirea bisericii …

Aparitii editoriale, Biserici »

[26 Mar 2013 | 0 Comentarii | ]
Arhitectura populară a bisericilor de lemn din Neamţ

Biserica este cea mai veche şi mai frumoasă construcţie de interes comunitar din satul românesc în jurul căreia s-au construit principalele edificii culturale şi sociale. Atestate în documentele istorice încă din secolul al XIV lea bisericile din lemn fac parte din categoria formelor arhaice ale cultului creştin.
Multe din bisericile de lemn construite în Ţinutul Neamţului se mai păstrează şi funcţionează şi astăzi, fiind relicve interesante şi documente preţioase ale unor timpuri apuse. Pe lângă valoarea şi particularităţile arhitectonice ale bisericilor de lemn, se evidenţiază laturile decorative, realizate în tehnicile cioplirii, …

Biserici, Obiective turistice »

[15 Mar 2012 | 0 Comentarii | ]
Biserica de lemn din cimitirul Mănăstirii Sihăstria

La Mănăstirea Sihăstria lângă cimitir se află o biserică de lemn de o mare valoare artistică şi arhitecturală impresionantă prin modul original în care meşterii au executat ornamentaţia bisericii. Biserica cimitirului a fost ridicată din iniţiativa Părintelui stareţ Victorin Oanele.
La începutul anului 1988 s-a hotărât strămutarea la Sihăstria a unei biserici vechi de lemn cu hramul “Sf Arhangheli Mihail si Gavriil” din satul Hlăpesti, comuna Dragomiresti, judetul Neamt. Biserica datând din secolul al XVIII lea şi fiind construită din lemn se afla într-o stare foarte deterioarată motiv pentru care s-a …

Biserici, Obiective turistice »

[15 Mar 2012 | 0 Comentarii | ]
Biserica de lemn “Sfântul Gheorghe” din Galu, comuna Poiana Teiului

Biserica de lemn din Galu este situată în cimitirul satului şi poartă hramul “Sfântul Gheorghe”. Aceasta datează din anul 1918 conform unei însemnări pe care o găsim deasupra pridvorului, dar o notă de pe o Evanghelie tipărită la Bucureşti menţionează că aceasta “… a fost dăruită… la biserica din satul Galu… anul 1780, noiembrie 8“. Astfel, există mai multe ipoteze şi anume biserica ar fi mai veche decât se crede şi în anul 1818 a avut loc o reparaţie sau actuala biserică s-ar fi construit pe locul unui lăcaş mai …

Biserici, Obiective turistice »

[17 May 2011 | 0 Comentarii | ]
Biserica “Sfântul Ioan Botezătorul” Mărăţei din Piatra Neamţ

Construirea bisericii “Sfântul Ioan Botezătorul” Mărăţei din Piatra Neamţ a început în anul 1866 când preotul Iancu Lăzărescu a început demersurile pentru construirea unei noi biserici în mahalaua Mărăţei. Prin contribuţia mai multor oameni care au făcut donaţii substanţiale clădirea bisericii a fost ridicată din piatră, în stil bizantin, amestecat cu cel al renaşterii, cu osuar (gropotniţă) la subsol.
Din punct de vedere architectural biserica a fost construită în plan treflat şi împărţită conform tradiţiei în pridvor, pronaos, naos şi altar. Biserica are 9 ferestre fixate pe ziduri şi 12 ferestre …

Biserici, Obiective turistice »

[5 Apr 2011 | 0 Comentarii | ]
Catedrala “Sfânta Teodora de la Sihla”  din judeţul Neamţ

Situată în curtea Mănăstirii Sihăstria, catedrala “Sfânta Teodora de la Sihla” este un lăcaş de cult închinat Sfintei Teodora de la Sihla care a fost canonizată în anul 1992. Construită din dorinţa de a  aduce aici sfintele sale moaşte, care acum se află la Kiev, această catedrală impresionează prin măreţia şi frumuseţea ei.
Începută în anul 1995 şi finalizată în 2004 această construcţie a fost posibilă datorită ajutorului oferit de credincioşii care veneau în număr din ce în ce mai mare la Mănăstirea Sihăstria. Catedrala este împodobită cu o frumoasă pictură …