Home » Arhiva

Articole din Categoria Sate nemțene

Obiceiuri, tradiții și meșteșuguri, Sate nemțene »

[12 Nov 2014 | 0 Comentarii | ]
Costumul popular tradițional nemțean –ornament și cromatică

De-a lungul timpului, costumul popular tradițional nemțean, prin formă, cromatică și ornament a constituit unul dintre cele mai importante moduri de manifestare a culturii populare de pe aceste meleaguri.
Îmbrăcămintea tradițională se încadrează în caracteristicile generale ale portului popular moldovenesc, însă adaugă elemente diverse și originale , specifice ținutului Neamțului. Costumul popular se diferenția după destinație- de lucru sau de sărbătoare- ori după zona din care provenea: muntenii purtau îmbrăcăminte în culori sobre și mai puțin ornamentată, în schimb portul celor de la campie beneficia de o explozie de culori.
Pentru executarea …

Meșteri populari, Sate nemțene »

[26 May 2014 | 0 Comentarii | ]
Tradiṭii nemṭene în lucrările meṣterilor populari

În Ţinutul Neamţului se păstrează şi astăzi un repertoriu bogat de tradiţii şi obiceiuri impresionant prin varietatea lui. Turiṣtii care vin aici au ocazia să cunoască interesantele ṣi frumoasele tradiṭii populare ale satelor din Ţinutul Neamṭului. O frumoasă expoziṭie de obiecte reprezentative pentru tehnica populară a acestor locuri se găseṣte în colecṭiile particulare ale meṣterilor populari nemṭeni. Obiectele lucrate manual de aceṣtia sunt mărturii vii ale ingeniozităṭii ṣi îndemânării lor.
Prin lucrăriile lor meṣterii nemṭeni aduc o preṭioasă contribuṭie la îmbogăṭirea artei populare româneṣti. Bogăṭia lor spirituală o regăsim în forme …

Agrement, Sate nemțene »

[28 Apr 2014 | 0 Comentarii | ]
Vizitează satele tradiṭionale din Ţinutul Neamṭului

În Ţinutul Neamṭului simbolurile străvechi ale artei populare s-au păstrat cu toate că ṣi-au pierdut cu timpul semnificaṭiile iniṭiale. Meṣterii populari nemṭeni au reuṣit să aducă prin lucrările lor o preṭioasă contribuṭie la îmbogăṭirea artei populare româneṣti care deţine o deosebită valoare estetică şi documentară.
Satele nemţene duc mai departe ecoul unei bogate vieṭi spirituale, constituind în acelaṣi timp fondul statornic al tradiṭiilor populare, devenit izvor de inspiraṭie pentru creaṭia contemporană. Pe plaiurile nemţene încă se mai păstrează construcţii tradiţionale care reprezintă adevărate documente de viaţă ale înaintaşilor noştri. Aici, s-a …

Obiceiuri, tradiții și meșteșuguri, Sate nemțene »

[28 Jan 2014 | 0 Comentarii | ]
Tradiṭie ṣi ingeniozitate în Ţinutul Neamṭului

Turiṣtii care vin în Ţinutul Neamṭului au ocazia să cunoască interesantele ṣi frumoasele tradiṭii populare care se mai păstrează ṣi astăzi pe la sate. O frumoasă expoziṭie de obiecte reprezentative pentru tehnica populară a acestor locuri se găseṣte în cadrul Muzeului de istorie ṣi etnografie din Târgu Neamṭ.
Amenajat în clădirea în care a funcṭionat Şcoala Domnească, muzeul de la Târgu Neamṭ se adresează cu precădere, tinerii generaṭii, care nu poate vedea astfel de relicve de tehnică populară, decât în cadrul altor muzee de etnografie. În cele ṣase săli ale muzeului …

Obiceiuri, tradiții și meșteșuguri, Sate nemțene »

[28 Jan 2014 | 0 Comentarii | ]
Diversitate ṣi expresivitate în arta populară din Neamṭ

În Ţinutul Neamṭului simbolurile străvechi ale artei populare s-au păstrat cu toate că ṣi-au pierdut cu timpul semnificaṭiile iniṭiale. Ele duc mai departe ecoul unei bogate vieṭi spirituale, constituind în acelaṣi timp fondul statornic al tradiṭiilor populare, devenit izvor de inspiraṭie pentru creaṭia contemporană.
Meṣterii populari din Ţinutul Neamṭului au adus prin lucrăriile lor o preṭioasă contribuṭie la îmbogăṭirea artei populare româneṣti. Bogăṭia lor spirituală o regăsim în forme ṣi stiluri artistice specifice care au contribuit la crearea unor interesante particularităṭi ale zonei. Obiectele tradiṭionale relevă gustul pentru frumos ṣi rafinamentul …

Agrement, Sate nemțene »

[21 Oct 2013 | 0 Comentarii | ]
Păstoritul – o ocupaṭie cu tradiṭie în Ţinutul Neamṭ

Pe meleagurile din Ţinutul Neamṭ oamenii se ocupau cu creṣterea animalelor reuṣind astfel să-ṣi asigure cele necesare pentru traiul zilnic. Cele mai multe animale se creṣteau în satele de munte unde bogatele păṣuni ṣi fâneṭe ofereau localnicilor condiṭii prielnice pentru această ocupaṭie. Nici astăzi nu lipsesc din peisajul de munte sau deal, turmele de oi sau cirezile de vite, conduse de bacii ṣi ciobanii iscusiṭi ṣi apărate de câinii protectori.
În doinele ṣi baladele populare, în creaṭiile literare ṣi în arta plastică se regăseṣte specificul vieṭii de păstor cu greutăṭile ṣi …

Obiective turistice, Parcul Național Cheile Bicazului - Hășmaș, Sate nemțene »

[26 Jul 2013 | 0 Comentarii | ]
Bârnadu – satul dintre munţi

Pentru a-i vedea frumuseţea, trebuie mers la pas pe o potecă ce străbate culmea care urcă pe dreapta valea Şugăului şi apoi pădurea. Se mai poate merge în sat din valea Lapoşului pe un drum forestier cam stricat, dar pe care poate urca maşinile de teren. Chiar înainte de a ajunge la primele case, copacii fac loc unei privelişti de vis. Agăţaţi deasupra văii privirea ne este furată de frumuseţea Cheilor Şugăului, a Vârfului Criminişul şi a Vârfului Hăşmaşul Mare.
Satul Barnadu este un sat pitit sub vârfurile Ciurgăului, pe culmea …

.: Promovare Turistică :., Evenimente, Participări la târguri de turism, Sate nemțene »

[5 Jun 2013 | 0 Comentarii | ]
Satele din Ţinutul Neamţ promovate la Braşov

În perioada 11 – 13 mai 2012 Ţinutul Neamţ a fost reprezentat la Târgul de Turism Rural al României, care a avut loc în Piaţa Sfatului din Braşov. Evenimentul s-a desfăşurat sub denumirea de “Ziua Satului Românesc” aflat la cea de a II-a ediţie.
La această manifestare Consiliul Judeţean Neamţ a participat cu două standuri amenajate în Piaţa Sfatului, în care s-a promovat produsul turisitic specific al Ţinutului Neamţ. S-au promovat astfel tradiţiile, arta meşteşugarilor, dar şi turismului ecumenic din  judeţul Neamţ.
Cu această ocazia a fost adus în atenţia publicului varietatea …

Apariții editoriale, Biserici, Sate nemțene »

[26 Mar 2013 | 0 Comentarii | ]
Arhitectura populară a bisericilor de lemn din Neamţ

Biserica este cea mai veche şi mai frumoasă construcţie de interes comunitar din satul românesc în jurul căreia s-au construit principalele edificii culturale şi sociale. Atestate în documentele istorice încă din secolul al XIV lea bisericile din lemn fac parte din categoria formelor arhaice ale cultului creştin.
Multe din bisericile de lemn construite în Ţinutul Neamţului se mai păstrează şi funcţionează şi astăzi, fiind relicve interesante şi documente preţioase ale unor timpuri apuse. Pe lângă valoarea şi particularităţile arhitectonice ale bisericilor de lemn, se evidenţiază laturile decorative, realizate în tehnicile cioplirii, …

Circuite turistice, Pelerinaje la mănăstiri, Sate nemțene »

[17 Jan 2013 | 0 Comentarii | ]
Vizitează iarna satele mănăstireşti din Neamţ

În Ţinutul Neamţului se află cele mai mari sate mănăstireşti din România care păstrează cu sfinţenie tradiţiile, obiceiurile şi ritualurile neamului strămoşesc. Iarna este anotimpul în care aceste locuri parcă se întorc în timp, nimic din ce însufleteşte astăzi un sat nu tulbură liniştea şi frumuseţea îngheţată a naturii.
Construite în jurul celor două mănăstiri Văratec şi Agapia satele pot fi vizitate de turiştii care sunt dornici să cunoască frumuseţile de odinioară ale satelor tradiţionale. Nici nu trebuie să cunoşti satul pentru a-l vizita, potecile formate de urmele timide ale măicuţelor …

Agrement, Circuite turistice, Sate nemțene »

[17 Jan 2013 | 0 Comentarii | ]
Bârnadu un sat în vârf de munte din Neamţ

Satul Bârnadu este o comunitate izolată din spatele masivelor stânci din Cheilor Bicazului. Drumul care străbate Cheile Bicazului, acest defileu săpat în piatră, este plin de serpentine de o rară frumuseţe, iar pe pereţii imenşi de calcar ai stâncilor se ascund peşteri.  Afluenţii Bicazului fac la rândul lor alte chei cum ar fi Cheile Lapoşului, Cheile Şugăului sau Cheile Bicăjelului. Pe traseele care traversează aceste chei se poate ajunge într-unul dintre cele mai frumoase sate tradiţionale de munte din Neamţ, satul Bârnadu.

Barnadu iarna 2013, judetul Neamt

Cel mai cunoscut acces spre …

Obiceiuri, tradiții și meșteșuguri, Sate nemțene »

[26 Sep 2012 | 0 Comentarii | ]
Obiceiuri tradiţionale în Neamţ

Transmise din generaţie în generaţie obiceiurile tradiţionale erau strict respectate asigurând buna rânduială a lucrurilor din cadrul comunităţii. Acestea erau legate de cele mai multe ori de credinţă, iar fiecare sat avea propriile obiceiuri şi norme de viaţă şi muncă. Obiceiurile tradiţionale sunt împărţite în mai multe categorii, şi anume:
Obiceiurile cu ocazia sărbătorilor de iarnă sunt cele mai bogate şi mai vesele dintre manifestările folclorice din Neamţ. De la săbătoarea Crăciunului la Anul Nou au loc o serie de manifestări la care participă toată colectivitatea, impresionând prin costumaţiile originale, muzică …

Obiceiuri, tradiții și meșteșuguri, Sate nemțene »

[26 Sep 2012 | 0 Comentarii | ]
Portul popular tradiţional în Neamţ

Portul popular din judeţul Neamţ constituie unul din cele mai reprezentative elemente de cultură populară şi se înscrie în caracteristicile generale ale portului moldovenesc. Realizate manual piesele de îmbrăcăminte populară erau lucrate cu multă răbdare şi miestrie folosindu-se modele originale.
Costumul tradiţional femeiesc se remarcă prin simplitatea pieselor din care era compus, şi anume: broboada pe cap, catrinţa, cămaşa cu poale, brâul şi brâneaţa, bondiţa, sumanul, opincile  şi traista. Toate piesele costumului erau lucrate de fiecare femeie şi decorate cu multă măiestrie doar casâncile negre sau înflorate, barizurile colorate, pantofii sau …

Arhitectură românească tradițională, Sate nemțene »

[23 Sep 2012 | 0 Comentarii | ]
Arhitectura populară tradiţională în Neamţ

Satele nemţene încă mai păstrează construcţii tradiţionale care reprezintă adevărate documente de viaţă ale înaintaşilor noştri. Ele se disting prin dimensiuni reduse şi tehnici simple de realizare, prin echilibrul proporţiilor şi armonia ansamblului decorativ. Locuitori acestor sate îşi realizau singuri construcţiile din gospodării şi tot ei erau solicitaţi pentru ridicarea clădirilor mai importante: biserici, şcoli, conace, case cu cerdac decorat şi porţi înalte.
Cea mai importantă construcţie din interiorul gospodăriei ţăranului era casa compusă în trecut dintr-o încăpere şi tindă. Cu timpul, pentru a satisface nevoile vieţii unei familii a apărut …

Circuite turistice, Sate nemțene »

[18 May 2012 | 0 Comentarii | ]
Vizitaţi locurile de pe Valea Tazlăului

Primele documente referitoare la întemeierea localităţii Tazlău sunt legate de construirea Mănăstirii Tazlău între anii1496-1497, de către Ştefan cel Mare. Atunci Tazlăul era prezentat pe harta Moldovei ca o zonă acoperită cu pădure şi o mănăstire. Apariţia şi dezvoltarea satului s-a făcut mult mai târziu şi în decursul mai multor etape. Parcă uitat de istorie, aşezat într-o fundătură de pădure, satul are reputaţia bunilor gospodari şi a constructorilor de case.
Depresiunea este o oază naturală, traversată de râul Tazlău, care primeşte ape coborâte de pe dealurile mărginaşe. Din bătrâni se ştie …